Inschrijvingsvoorwaarden

Gepubliceerd op 6 januari 2022. Laatst aangepast op 11 juli 2023

Inschrijvingsvoorwaarden workshops en activiteiten georganiseerd door mandenmakerij ‘de Ratelaar’ op eigen locatie en op een andere locatie.

  • Een inschrijving voor een workshop(reeks) is pas geldig na het invullen van de gevraagde gegevens en de betaling van de workshop.
  • Na definitieve en geldige inschrijving kan de deelnemer tot drie weken voor aanvang de workshop annuleren. Annuleren is enkel mogelijk via een schriftelijke aanvraag per mail. In geval van deze tijdige annulatie zal het inschrijvingsgeld terugbetaald worden.
  • Bij een annulatie binnen de drie weken voor aanvang van de workshop kan het inschrijvingsgeld enkel terugbetaald worden indien de kandidaat zelf voor vervanging zorgt of er zich een plaatsvervangende deelnemer aanbiedt.
  • De tweedaagse workshops zijn altijd aaneensluitende data.
  • Gedeeltelijke afwezigheid tijdens twee- of vijfdaagse workshops wordt niet gecompenseerd.
  • Indien de volledige workshop wordt geannuleerd door mandenmakerij ‘De Ratelaar’ zullen alle ingeschrevenen die reeds betaalden terugbetaald worden binnen de 14 dagen na annulatie van de workshop.
  • De praktische afspraken die vermeldt staan bij de inschrijving zijn van toepassing. Mandenmakerij ‘De Ratelaar’ behoudt zich het recht om deze ten alle tijden aan te passen.
  • Mandenmakerij ‘De Ratelaar’ is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen in welke vorm dan ook.
  • Tijdens de workshops kan je notities maken en foto’s nemen voor eigen privégebruik. Gebruik van foto’s op sociale media door deelnemers kan enkel met toestemming van mandenmakerij ‘De Ratelaar’. Het is niet toegelaten om tijdens de workshop onderdelen te filmen.
  • Mandenmakerij ‘De Ratelaar’ verbindt zich ertoe om vertrouwelijke gegevens van de deelnemers enkel te gebruiken voor het beheer van de inschrijving.

Mandenmakerij ‘De Ratelaar’ behoudt zich het recht om de inschrijvingsvoorwaarden ten allen tijde aan te passen. Deze pagina geldt als enige kennisgeving.

Ondernemingsgegevens
Bouwen Joanna
Mandenmakerij ‘De Ratelaar’
Mosselgoren 1, 2440 Geel
info@deratelaar
T +32 492 16 10 24
BTW-nummer: BE0503787019