Privacybeleid

Om een ​​goede service te kunnen bieden, werken wij soms met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens, in lijn met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of AVG genoemd).

Wie zijn we

https://deratelaar.be en https://mandenmakerijderatelaar.be

Doeleinden en gronden voor verwerking

We gebruiken je gegevens alleen als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgesteld. Dit is alleen mogelijk:

  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
  • Voor een goede uitvoering van onze dienstverlening (d.i. het verwerken van de aankoop van de klant, het verwerken van de verzending aan de klant en het opnemen van mailadres in het klantenbestand van mandenmakerij ‘De Ratelaar’ voor het verzenden van de nieuwsbrief)
  • Wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven
  • Om een ​​ernstige bedreiging voor uw gezondheid of uw veiligheid te bestrijden

Cookies

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we het gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze technologieën.

Links naar derden

Onze site bevat links naar andere websites die niet door ons worden beheerd. De Mandenmakerij ‘De Ratelaar’ is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden. Het hier beschreven privacybeleid is alleen van toepassing op deze site.

Proportionaliteit

Wij beperken ons tot het opvragen en bijwerken van strikt noodzakelijke gegevens en gaan hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hier discreet mee omgaan, controleren of deze volledig en correct zijn en zorgen voor hun veiligheid.

Overdracht

Wij geven uw gegevens niet door aan andere partijen, tenzij hier een wettelijke basis voor is.

Behoud

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van onze taak.

Rechten

Op grond van de privacywetgeving heeft u de volgende rechten:

  • recht op informatie en inzage: u mag weten of wij over uw gegevens beschikken, wat deze zijn, hoe ze worden gebruikt en u kunt hierover nadere uitleg krijgen
  • recht op correctie: als uw gegevens onjuist zijn, kunt u ons vragen deze te corrigeren
  • recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en wij zullen hieraan voldoen tenzij hier gegronde redenen voor zijn
  • recht om vergeten te worden: je kunt ons in principe vragen om je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen niet naar handelen

Zolang niet aan één van bovenstaande rechten is voldaan, kunt u ons vragen tijdelijk te stoppen met het gebruik van uw gegevens.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u bovenaan deze pagina. U zult altijd uw identiteit moeten bewijzen. Wij laten u binnen een maand weten wat er met uw verzoek gebeurt.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Big data en tracking

We gebruiken geen big data / tracking.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons weten. Dit kan per e-mail naar info@deratelaar.be of brief aan Mandenmakerij ‘De Ratelaar’, Mosselgoren 1, 2240 Geel

Klachten inzake privacy voor Vlaamse lokale overheden kunnen gericht worden aan de VTC:

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
Koning Albert II-laan 15 – 1210 Brussel
tel: +32 (0)2 553 50 47
fax: +32 (0)2 553 55 42
contact@toezichtcommissie.be